Vaikus į darželį priimame vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-56 nustatyta tvarka.

Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas


Prašymai teikiami elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje - nuoroda (Elektroninė priėmimo į darželius sistema)

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė