Vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ dirba:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angelė Paliokienė;
 • Skyriaus vedėjas Eimantas Dambrauskas;
 • 18 IU mokytojų.
 • 4 - vyresniosios mokytojos;
 • 2 - mokytojos metodininkės;
 • Meninio ugdymo (choreografija) mokytoja Eglė Simanauskienė;
 • Meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė Diana Dambrauskienė;
 • Judesio korekcijos pedagogė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) vyresnioji mokytoja Aušrelė Kiverienė;
 • Logopedė metodininkė-specialioji pedagogė Neringa Venčkauskienė;
 • Psichologė Julija Dekaminavičienė;
 • Socialinė pedagogė Živilė Butanavičienė.
 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė