KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2021 METAIS NUMATOMŲ PIRKIMŲ PLANAS

  Numatomų pirkimų planas 2021 m.

  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Už viešųjų pirkimų organizavimą atsakingas asmuo - Aldona Orkina, direktoriaus pavaduotoja ūkiui Tel. 8 (343) 95479, el. p. pusele@kaziogriniausgimnazija.lt

Atnaujinta: 2021-02-09

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė