KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
2020 – 2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

  2020-2021 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė