Parama

1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio – parama (pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. iki 1,2 proc. nuo sumokėtų pajamų mokesčio). Šią paramą Jūs galite skirti vaikų lopšeliui-darželiui „Pušelė“. Deklaracijos pildomos iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

 

Paramos gavėjas: Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

Paramos gavėjo kodas: 190398583

Lopšelio-darželio adresas: Vytauto g. 56, LT-69417 Kazlų Rūda

Paramą galima teikti:

  • internetu, jei naudojatės elektronine bankininkyste;
  • užėjus į lopšelio-darželio raštinę su savo asmens duomenimis;
  • nuėjus į Mokesčių inspekciją.

Pildant paraišką atsiskaitomoji sąskaita ir kita banko informacija nereikalinga. Nuoširdžiai dėkojame!

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė