Ankstesni mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

  2020-2021 mokslo metai  

  2021-2022 mokslo metai  

 
 

Projekto „Žaisdami kartu bendradarbiaujame“ įgyvendinimas

Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ prasidėjo projekto „Žaisdami kartu bendradarbiaujame“ įgyvendinimas, kurį iš dalies finansavo UAB „IKEA Industry Lietuva“.

Projekto tikslas - gerinti ir tobulinti ugdymo kokybę, įsigyjant kokybiškų, įdomių ir inovatyvių edukacinių priemonių.

Projekto „Geras žaidimas supažindina, sudomina, išmoko“ metu įsigijome kūrybinius žaidimų stalus:

„Medinis traukinių miestas Aero City Train Set“ (2 vnt.);

„Medinis traukinių miestas Waterfall Junction Train Set“ (2 vnt.);

„KIDKRAFT medinis žaidimų miestas“ (1 vnt.).

Edukacinius kilimėlius: „Ferma“ ir „Miestelis“, juos grupėse naudoja edukacinėse veiklose su bitutėmis-robotais „Bee-bot“.

Įsigytų edukacinių priemonių pagalba, ugdome bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. Vaikai lavina gebėjimą susikaupti, kūrybiškumą, kantrybę bei atkaklumą, mokosi spręsti iškilusias problemas, programavimo pradmenų.

Džiugu, kad ir vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, aktyviai įsitraukia į veiklas prie kūrybinių stalų. Žaisdami bendradarbiauja, dirba komandoje, turi noro ir motyvacijos veikti čia ir dabar. Pastebėjome, kad kūrybiniai stalai suteikia vaikams daug teigiamų emocijų, kai kuriems vaikams palengvina adaptacijos laikotarpį grupėje.


Administracijos informacija

 

Paskelbta: 2020-09-21

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė