Ankstesni mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

  2020-2021 mokslo metai  

  2021-2022 mokslo metai  

 
 

Akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“

2015 m. sausio 8 d. vaikų lopšelyje-darželyje vyko akcija „Lesyklėlė žiemojantiems paukšteliams“. Ši veikla tęstinė, 2014 metų sausio mėnesį vaikų lopšelio-darželio tėveliai kartu su vaikais iš įvairių medžiagų gamino lesyklėles žiemojantiems paukščiams. Buvo suorganizuota lesyklėlių paroda. Šiais metais nusprendėme jas padovanoti Kazlų Rūdos įstaigų ir įmonių atstovams su tikslu, kad jie sutiks maitinti žiemojančius paukščius.

Nuotaikingai nusiteikę: „Varna“ su „varniuke“, „Šarka“ ir du „žvirbliukai“ („Malūnėlių“ grupės auklėtojos ir trys vaikai) aplankė visas lopšelio-darželio grupes, administracijos darbuotojus. Visų paprašė žiemą pasirūpinti paukšteliais ir juos pamaitinti, nes jiems labai šalta ir sunku susirasti maisto, paaiškino kuo maitinasi paukšteliai, kuo jų negalima lesinti. Paprašė, kad šaltuoju metų laiku kiekvieną dieną eidami į lauką pažiūrėtų į lauko aikštelėse esančias lesyklėles ir patikrintų ar paukšteliai turi maisto jose.

Aplankę lopšelio-darželio bendruomenę, „žvirbliukai“ su „varnomis“ ir „šarka“ išvyko į Kazlų Rūdos įstaigas ir įmones. Jų atstovams padovanoja po lesyklėlę ir paskatino, kad pasirūpintų šąlančiais paukšteliais.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams ir vaikučiams už originalias lesyklėles.

„Malūnėlių“ grupės auklėtojos.

 
 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė