Ankstesni mokslo metai  

  2019-2020 mokslo metai  

  2020-2021 mokslo metai  

  2021-2022 mokslo metai  

 
 

Ugdytiniai mokosi rūšiuoti atliekas

Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodikos būrelis paskutiniame šių mokslo metų posėdyje stebėjo lopšelio-darželio „Pušelė“ „Ančiukų“ vyresniojo amžiaus vaikų grupės vyresniosios auklėtojos Romos Jasulaitienės vedamą atvirą praktinę ugdomąją veiklą tema „Atliekų rūšiavimas“. Ši grupė yra pasirinkusi meninę – teatrinę ugdymo kryptį, todėl ir veiklos metu pedagogė įvedė dramatizacijos elementų: pievoje augo gėlės, skraidė drugeliai, bet atėjo „Šiūkšlius“ ir... drugeliai su gėlėmis pradėjo „dusti“, gerai, kad yra gerų vaikų, jie atbėgo su „Eko servise“ maišais ir surinko, bei teisingai išrūšiavo šiukšles. Veiklą stebėjo ir vertino ne tik pedagogės, bet ir Kazlų Rūdos „Eko servise“ atstovas E. Žilionis. Vaikų žinios atliekų rūšiavimo srityje buvo įvertintos puikiai. Po veiklos pedagogės dar klausėsi auklėtojos metodininkės Violetos Nemkevičienės pranešimo „Ekologijos pradmenų ugdymas darželyje“, su kuriuo pedagogė dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ pranešimų konkurse 2011 m. Dalinomės gerąja darbo patirtimi Šių metų gegužės 16 d. lopšelyje-darželyje „Pušelė“ lankėsi Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų vadovai, pedagogai. Mes turėjome galimybę parodyti renovuotą ir pilnai modernizuotą darželį, priemones ugdymui, lavinimui, sveikatos stiprinimui. Svečiai stebėjo „Ančiukų“ grupės ugdytinių ir pedagogių paruoštą spektaklį-miuziklą „Katinėlis ir Gaidelis“ bei filmuotą medžiagą iš darželio renginių. Aplankė ir apžiūrėjo visas grupes, virtuvę, skalbyklą, bendravo su darbuotojais. Svečių atsiliepimai apie mūsų darželį labai šilti. Susitikime dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, švietimo skyriaus vyriausia specialistė Rita Janina Pleseckienė. Svečiai aplankė Kazlų Rūdos Miško muziejų, Virvių parką.

 
 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė