KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“
TARYBOS NUOSTATAI

  MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė