Veiklos įsivertinimo „Platusis vidaus auditas“ duomenų apibendrinimas

  Platusis vidaus auditas

 
 
 

Veiksmų planas, įtarus COVID-19 viruso susirgimą, arba susirgus COVID-19 virusu

Direktorė Irena Bučinskienė